W NOWOGRODŹCU POWSTANIE DOM OPIEKI

W Nowogrodźcu powstanie Dom Opieki Specjalistycznej w budynku dawnego szpitala św. Józefa w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4.
W Domu Pomocy Społecznej znajdzie miejsce 30 osób niesamodzielnych, wymagających opieki ze względu na zaawansowany wiek i potrzebę całodobowej opieki. Placówka znajdować się będzie na parterze, na pierwszym i drugim piętrze budynku.
Zadanie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej”.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego